Kako izlečiti homoseksualnost

Kako izlečiti homoseksualnost

Pred vama se nalazi uvodni tekst iz knjige  “Iskorak iz homoseksualnosti“ Ričarda Koena – bivšeg homoseksualca a sada oženjenog čoveka i oca troje dece, psihoterapeuta koji je koncipirao psihoterapiju osoba koje žele da se izleče od seksualne sklonosti ka istom polu.

Ričard  Koen je jedan od pokretača “ex-gay“ pokreta u svetu koji okuplja bivše homoseksualce i lezbejke iz celog sveta i koji već okuplja više desetina hiljada izlečenih ljudi koji svedoče da je moguće izlečiti se od homoseksualnih sklonosti.

 

RIČARD KOEN

ISKORAK IZ HOMOSEKSUALNOSTI

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Ričard Koen sa porodicom danas

PREDGOVOR

Knjiga Iskorak iz homoseksualnosti objavljena je 2000. godine. Odziv hiljada čitalaca čiji se život zauvek promenio ispunio me toplinom. Verujem da svako ko želi da se izleči od privlačnosti prema osobama istog pola može u tome uspeti.  Prateći ovaj model izlečenja, koji se sastoji od četiri faze, uz podršku porodice, prijatelja i mentora kao i Božjeg vođstva pri svakom koraku, siguran sam da će vaša voljena osoba postati heteroseksualna. Niko se ne rađa sa privlačnošću prema osobama istog pola. Promena je moguća.

Privlačnost prema osobama istog pola u suštini je psihološka odbrana od dva osnovna problema. Prvo, povreda koje nisu izlečene i, drugo, neispunjenih potreba za ljubavlju. Kada ta dva osnovna problema budu rešena, nastupiće duboko osećanje unutrašnje promene i uslediće buđenje heteroseksualnih želja. Ako se budete pridržavali ovog programa, uspećete.

Nakon što je ova knjiga objavljena, neki su mi govorili: „Kada sam pročitao šta podrazumevaju četiri faze izlečenja, uplašio sam se od pomisli šta je sve za to potrebno proći”.

Evo nekoliko strategija za uspešno izlečenje.

Prvo, ne žurite. Napredujte postupno. Ne mislite na sutra. Mislite samo na danas.

Drugo, imajte strpljenja sa sobom i sa drugima. Za nastanak privlačnosti prema osobama istog pola trebalo je mnogo godina pa će trebati vremena da povrede koje su stvorile takve želje budu izlečene.

Treće, morate da izgradite zdrave, isceliteljske veze sa osobama sopstvenog pola. Muškarci moraju da zaleče svoje odnose s muškarcima, a žene sa ženama.

Moraćete da izlečite homoemocionalne i homosocijalne povrede, a zatim heteroemocionalne i heterosocijalne povrede.

Homoemocionalne povrede proističu iz poremećenog odnosa između oca i sina ili majke i kćeri. Homosocijalne povrede prouzrokovane su nedostatkom povezanosti s vršnjacima, i to dečaka s dečacima i devojčica s devojčicama.

Tokom procesa izlečenja morate da uspostavite zdrave, neerotske veze s osobama istog pola. Posebno je važna povezanost sa osobama koje ne osećaju privlačnost prema osobama istog pola, tj. sa onima koje osećaju privlačnost prema osobama suprotnog pola. Potrebno je ostvariti četiri vrste veza. Prvo, povezivanje s osobama koje osećaju privlačnost prema osobama suprotnog pola, a znaju da vas privlače osobe istog pola i koje su dobri prijatelji. Drugo, povezivanje sa osobama koje osećaju privlačnost prema osobama suprotnog pola, a ne znaju da vas privlače osobe istog pola i dobri su prijatelji. Treće, povezivanje sa drugim osobama koje osećaju privlačnost prema osobama istog pola i koje prolaze isti proces izlečenja. I, četvrto, sa osobama koje rade kao mentori, koje osećaju privlačnost prema osobama suprotnog pola i koje u nuždi preu-zimaju ulogu oca i majke. Čak i ako osetite privlačnost prema osobi istog pola, nemojte se smatrati nimalo manje vrednima od bilo koje osobe koju privlači suprotni pol. Daroviti ste i posebni i možete mnogo da pružite.

Trebaće vremena da izgradite te odnose. Imajte strpljenja za sebe i za druge. Izlečenje je putovanje, a ne odredište. Tokom tog procesa menjaćete se korak po korak i dan po dan. Posle izlečenja odnosa s osobama istog pola, moraćete da pristupite izlečenju heteroemocionalnih i heterosocijalnih povreda. Heteroemocionalne povrede proizlaze iz nezdrave povezanosti između majke i sina ili oca i kćeri. Heterosocijalne povrede rezultat su bilo kakvog prekida veza između muškaraca i žena ili žena i muškaraca. Ovaj model oporavka uspeva kod onih osoba koje osećaju privlačnost prema istom polu, kod onih koje osećaju privlačnost i prema muškarcima i prema ženama ili onih koje nisu sigurni u svoj rodni identitet. Postoji velika nada u izlečenje i pronalazak pravog rodnog identiteta i u otkrivanje sopstvene heteroseksualnosti.

Hvala svim muškarcima i ženama koje sam imao čast da savetujem tokom proteklih decenija. Vi ste melem za moje rane. Izražavam vam svoje duboko poštovanje. Hvala vam što ste mi dopustili da budem deo vašeg putovanja do pravog odredišta.

 

UVOD

„U američkom društvu se toleriše sve, osim onih koji ne tolerišu sve” – Nepoznati autor

 

•             Niko se ne rađa kao homoseksualna osoba.

Ne postoje naučne činjenice koje potkrjepljuju genetsku ili biološku osnovu homoseksualne privlačnosti.

•             Privlačnost prema osobama istog pola nije pitanje izbora.

Ona je rezultat temperamenta, okoline, kao i porodičnih i društvenih uslova.

•             Ljudi mogu odlučiti da će se promeniti i postati heteroseksualni.

Niko se ne rađa s privlačnosti prema istom polu. Dakle, promena je moguća.

•             Ono što smo naučili, možemo i da zaboravimo.

Kada povrede budu izlečene i nezadovoljene potrebe za ljubavlju zadovoljene, osvestiće se polni identitet i probudiće se heteroseksualne želje.

•             Homoseksualnost nije ni nešto veselo ni nešto strašno. Ona je poremećaj koji se naziva privrženost osobama istog pola.

 

Život homoseksualaca nije veseo. On je ispunjen bolom i često potragom za ljubavlju kroz brojne međusobno zavisne odnose.

Privlačnost prema osobama istog pola nije nešto što je loše. Ona je nagon da se zadovolje nezadovoljene potrebe za ljubavlju. Ali onaj koga vodi takva želja često doživljava razočarenja i bol.

Osobe s poremećajem u obliku privrženosti osobama istog pola otuđuju se od svoje muškosti ili ženskosti i očajnički pokušavaju da nadomeste taj nedostatak tako što se vežu za osobu istog pola.

U ovoj knjizi ću prikazati osnovne uzroke privlačnosti prema osobama istog pola, jasan model oporavka, kao i svedočanstva osoba koje su se promenile. Svako može da ostvari šta god poželi. Uz veliku odlučnost, Božju ljubav i podršku drugih osoba, izlečenje je moguće. Naravno, danas će mnogi reći da se niko ne može osloboditi homoseksualnosti. To je mit. Promena je moguća.

Dok sam išao u osnovnu i srednju školu, tokom letnjeg raspusta radio sam kao volonter u Kući Inglis, „Filadelfijskom domu za neizlečive bolesnike” (od tada su, nasreću, promenili ime!). To je bio dom za ljude s cerebralnom paralizom, distrofijom mišića, multiplom sklerozom i drugim telesnim poremećajima. Sprijateljio sam se s jednom ženom koja se zvala Sara. Obolela je od multiple skleroze u najboljim godinama života. Pre toga je bila koncertna pijanistkinja.

Sara me je podstakla na sviranje klavira. Godine 1968., u dobi od šesnaest godina, počeo sam da učim sviranje kod dr Negija. Tri meseca posle toga čuo sam Betovenovu „Mesečevu sonatu”. Očarala me pa sam odlučio da je naučim svirati. Kada sam mu rekao šta želim, odgovorio mi je: „Ne. To je besmislica. Još godinama nećeš biti spreman svirati to delo.” Ali to je bilo njegovo mišljenje.

Otišao sam u prodavnicu i kupio notni zapis toga dela. Trebalo mi je nekoliko sedmica da se probijem kroz note, a moje ruke su nekim čudom uspevale da zapamte ono što moj um nije mogao. Moji prsti su sami znali kako da prelaze po dirkama, a srce bi mi pevalo kad god bih svirao.

Oko mesec dana posle toga odlučio sam da odsviram „Mesečevu sonatu” dr Negiju. Možete zamisliti koliko se iznenadio. Nikada neću zaboraviti njegov izraz lica. „Ko te naučio da to sviraš?” „Ja”. To je bio pravi početak našeg zajedničkog rada kao učitelja i učenika. Poverovao je u moj talenat i pomagao mi da istovremeno učim i napredne i početničke kompozicije. Nakon dve godine intenzivnog obrazovanja i marljivog vežbanja upisao sam se na fakultet i odabrao sviranje klavira kao glavni predmet studija.

To me iskustvo naučilo da svako može ostvariti što god poželi ako to strastveno želi i ako se ne obazire na ono što drugi govore. Oni koji uvek govore „ne” zapravo se samo plaše da se upuste u nešto.

Sve počinje sa idejom. Dodajte tome žarku želju, napravite plan, sledite ga i trudite se sve dok ne postignete cilj. Nije važno koliko ćete puta pokleknuti ili posustati. To su samo privremene prepreke. Ne postoji neuspeh. Postoji samo povratna informacija. Tomas Edison otkrio je 3032 načina kako NE izumeti sijalicu pre negoli je ostvario svoj cilj. Stoga je ključno da ne posustanete. Samo se saberite i pokušajte na neki drugi način.

Ono po čemu sam ja dobar terapeut ili saputnik jeste činjenica da sam napravio gotovo sve pogreške koje je moguće napraviti. Ne ponosim se time. Ali nisam nikome i ničemu dopustio da me spreči u približavanju cilju i na putu prema spoznaji o tome kako izlečiti homoseksualnost. Za mene je to bilo pitanje života i smrti. I da sam umro pokušavajući, bilo bi dovoljno. U to vreme, dok sam iz godine u godinu pokušavao izlečiti tu beskrajno duboku povredu u svojoj duši, život mi je barem imao nekog smisla.

Seksualno su me privlačili muškarci. Ljudi su mi govorili da sam rođen takav te da je zamisao da to pokušam da promenim besmislena i terapijski kontraindikovana. Fuj! Ne svirati Betovenovu „Mesečevu sonatu”? Svako može učiniti što god poželi, ako ima žarku želju, ako napravi plan, ako dobije podršku i ako se za to bori. Do sada sam uspeo iz homoseksualnosti izvesti mnoge muškarce, žene i adolescente, i to zato što nisam poslušao kad su mi govorili “Budi iskren prema sebi, rođen si takav, prihvati to”.

Shvatio sam odakle potiče moja želja za istim polom, kako mogu da izlečim te povrede i kako mogu da zadovoljim nezadovoljene potrebe iz detinjstva. Čitanje ove knjige i primena izloženog plana korisni su zato što nude prečicu za izlečenje homoseksualnosti. Učinio sam mnogo pogrešaka, što omogućava drugima da izbegnu neke zamke na putu prema slobodi. Sada mogu da pomognem drugima da za jednu do tri godine ostvare ono za šta je meni trebalo čak deset godina.

Želim da se zahvalim svim muškarcima i ženama koje sam imao čast da savetujem proteklih dvadeset godina. Oni su bili moji učitelji. Neka od njihovih svedočanstava uvrstio sam u ovu knjigu. Promenio sam njihova imena i pojedinosti o njima kako bih zaštitio njihovu privatnost. Svi su oni hrabre duše koje idu svojim putem, plivaju uzvodno, protiv struje. Bog vas blagoslovio.

Ovu sam knjigu napisao i za profesionalce i za laike. Moj je položaj jedinstven zato što sam nekad bio klijent, a sada sam terapeut. Nisam se samo borio protiv neželjenih homoseksualnih želja. Mučio sam se i da pronađem profesionalce koji bi razumeli moje stanje i znali kako da mi pomognu da se izlečim. Bilo je vrlo teško pokušavati objasniti samog sebe terapeutima koji me uopšte nisu shvatali. Danas se na dodiplomskim i poslediplomsiom studijama širom sveta uči o „homoseksualno afirmativnoj terapiji”.

Namera ove knjige je da pomogne terapeutima, savetnicima, sveštenicima i ostalima da shvate kako mogu pomoći muškarcima i ženama s neželjenom (ego-distoničnom) privlačnošću prema osobama istog pola. Ona je i vodič za one koji pate od neželjene privlačnosti prema istom polu. Nadam se i molim da će s vremenom nestati stigma privlačnosti prema istom polu i da će prevladati razumevanje. Neka ova knjiga posluži kao korak na putu do ostvarenja toga sna.

U Prvom delu  knjige ispričaću vam svoju priču i opisati osnovne uzroke privlačnosti prema osobama istog pola. Neću se usredsrediti na etiologiju jer verujem da je o tome napisano mnogo dobrih knjiga. Za više informacija o uzrocima privlačnosti prema osobama istog pola pogledajte Literaturu na kraju knjige.

U Drugom delu  prikazaću model oporavka u četiri faze, koji će vas, korak po korak, voditi ka izlečenju. Zatim ću opisati niz terapijskih alata i tehnika, koji se koriste u pojedinim fazama oporavka. Izneću u glavnim crtama različite pristupe izlečenju, ali neću ulaziti u pojedinosti jer o njima možete da se informišete u preporučenoj literaturi. Moja je namera da vam pružim tehnologiju za izlečenje homoseksualnosti. Posebne tehnike mogu da se nauče daljom edukacijom. Govoriću i o važnosti ljutnje i dodira u procesu izlečenja. Na kraju ću opisati model mentorstva, kojim se stvara sigurna povezanost.

U Trećem delu  donosim savete članovima porodice i prijateljima osoba koje osećaju privlačnost prema istom polu. Postoji mnogo toga što porodica i prijatelji mogu učiniti kako bi pomogli osobama koje privlači isti pol da postanu kompletne osobe i na kraju osete svoj prirodni heteroseksualni potencijal.

Knjiga je protkana svedočanstvima petoro muškaraca i žena koje sam savetovao. Njihove će reči omogućiti da bolje shvatite način na koji deluje ovaj proces izlečenja.

U ovoj ću knjizi, umesto da svaki put govorim on i ona, koristiti zamenicu muškog roda. Bez obzira na to, ovaj model oporavka važi i za muškarce i za žene, osim ako nije drugačije navedeno.

Završna napomena

Do sada sam savetovao, obučavao i pomagao hiljadama muškaraca, žena i adolescenata. Ovaj program izlečenja odnosi se na one koji su otuđeni od svoga roda, ali može se primeniti i na prosečne muškarce ili žene. Jedina je razlika u tome što treba zameniti redosled treće i četvrte faze, što je objašnjeno u Četvrtom poglavlju. U nastavku donosim kratko objašnjenje delovanja ovog programa.

 

Sajt Pravoslavnaja Porodica se zahvaljuje Nakladi Benedikta iz Zagreba na ustupljenom materijalu i pomoći.

 –Nastaviće se-

Izvor: Pravoslavnaja Porodica.srb

Naslov originala knjige: Coming out straight: Understanding and healing homosexuality, Richard Cohen

 

 

Napišite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

*