Svi tekstovi koji sadrže ključnu reč: "Mihail Hasminski"

Siguran oslonac u prevazilaženju krize (1.deo)

Siguran oslonac u prevazilaženju krize (1.deo)

Najtipičniji problemi koji prate psihološku krizu su:– suženi, često paničan pogled na problem, nemogućnost da se isplanira način za rešavanje problema kao i budućnost uopšte;– stalno prisutan strah, zabrinutost;– prisilne misli, depresija;– nesanica;– očajanje;– usamljenost, osećanje krivice;– psiho-somatska oboljenja i sl.Čovek se davi u ovom blatu. Pokušaj da se strah […]

Detaljnije... ›
O ljubavnoj zavisnosti (2.deo)

O ljubavnoj zavisnosti (2.deo)

ZAVISNOSTI 14. aprila 2013 u 20:37 2 komentara

Ako se vratimo na pitanje izbora – od koga zavisiti? – koje smo postavili u početku teksta, odgovor na njega je ovakav: možemo da izaberemo zavisnost od ljudi, stvari, okolnosti… ili zavisnost od Boga. Trećega nema: ili zavisnost od privremenog, prolaznog, ili zavisnost od večnog. Pritom, što smo više zavisni […]

Detaljnije... ›
Siguran oslonac u prevazilaženju krize (2.deo)

Siguran oslonac u prevazilaženju krize (2.deo)

Možda ćete od ljudi kojima pomažete takođe dobiti podršku i saosećanje, razumevanje i brigu, jer niko ne može tako da razume čoveka koji strada, kao osoba koja sama strada ili je stradala. Takav čovek je istinski sposoban da saoseća u vašoj žalosti i radosti, za razliku od mnogih lažnih prijatelja […]

Detaljnije... ›
O ljubavnoj zavisnosti (1.deo)

O ljubavnoj zavisnosti (1.deo)

ZAVISNOSTI 5. aprila 2013 u 20:22 1 komentar

Počeo bih sa činjenicom da je čovek po svojoj prirodi – zavisno biće. Sama potreba da se zavisi od nekoga u nama je položena od samog rođenja i prati nas kroz ceo život. Tako je jer je čovek – društveno biće; sklonost ka zavisnosti je direktna posledica naše socijalnosti. Uopšteno […]

Detaljnije... ›
U čemu se sastoji naša krivica prema osobi koja je umrla? (1.deo)

U čemu se sastoji naša krivica prema osobi koja je umrla? (1.deo)

GUBITAK NAJBLIŽIH 4. aprila 2013 u 16:58 0 komentara

 Kod ljudi koji prolaze kroz tugu postoji jedan prilično veliki problem – osećanje krivice. Kako ga pravilno rešiti? I da li je potrebno rešiti taj problem?– Naravno da je neophodno rešiti ga. Nakon čovekove smrti kod bližnjih mnogo puta se javlja – „da sam“: „da sam to uradio, on ne […]

Detaljnije... ›