Svi tekstovi koji sadrže ključnu reč: "blagoslov"

Poslušanje duhovniku – gde je granica naše lične odgovornosti?

Poslušanje duhovniku – gde je granica naše lične odgovornosti?

UPOZNAJ SE S PRAVOSLAVLJEM 26. aprila 2018 u 11:38 0 komentara

U ovom tekstu ruski pravoslavni psiholog Olga Krasnikova iznosi iskustva iz svoje psihološke prakse sa verujućim ljudima. Lično mogu da potvrdim da su problemi sa kojima se i verujući ljudi u Srbiji susreću po ovom pitanju (nepravilnog shvatanja duhovnog rukovođenja) veoma slični ovima navedenim u tekstu. Česta je zabluda da […]

Detaljnije... ›